Cao su Chư Păh tìm giải pháp nâng cao năng suất vườn cây

17/05/2018
Cao su Chư Păh tìm giải pháp nâng cao năng suất vườn cây
Nhằm tổng kết đánh giá công tác nông nghiệp năm 2017, từ đó từng bước nâng cao năng suất vườn cây trong thời gian tới, ngày 15/5, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác kỹ thuật nông nghiệp, giao nhận mủ năm 2017 và phương hướng 2018”.
 Mục tiêu của hội nghị được lãnh đạo công ty quán triệt, muốn được nghe hiến kế để quản lý vườn cây ngày càng tốt hơn nhằm mục tiêu đưa năng suất bình quân toàn công ty đạt 1,8 tấn/ha trong thời gian sớm nhất.
 
Tại hội nghị, phòng kỹ thuật trình bày báo cáo công tác kỹ thuật nông nghiệp, công tác giao nhận mủ của các tổ sản xuất trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những bất cập còn tồn tại của các NT, tổ sản xuất cần phải khắc phục.
 
Bên cạnh đó, phòng kỹ thuật cũng đưa ra một số giải pháp để áp dụng vào vườn cây, quản lý chế độ cạo, con người, công tác giao nhận mủ trên lô…để từng bước nâng cao năng suất cho vườn cây, hướng đến năng suất bình quân toàn công ty đạt 1,8 tấn/ha.
 
Trong thời gian diễn ra hội nghị, đã có trên 10 tham luận được trình bày cùng với ý kiến góp ý của Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Tây Nguyên về công tác quản lý vườn cây, chế độ cạo, thiết kế bảng cạo, quản lý mặt cạo, thời gian cạo, chế độ bón phân và ứng dụng bản đồ GIS vào quản lý vườn cây, gắn thiết bị hành trình trên xe chở mủ từ vườn cây về nhà máy…
 
Minh Hằng
CSVNO