Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 11/01/2019

11/01/2019
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 11/01/2019
Cao su Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, gia cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, gia cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/19 182.4 -1.2 -0.65 67 182.4 180.1 182.4 183.6 2002
04/19 182.4 -1.2 -0.65 97 183.3 180.6 183.3 183.6 3982
05/19 181.6 -1.8 -0.98 335 182.6 179.7 182.6 183.4 7221

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/19 11270 -105 -0.92 264 11360 11270 11280 11375 9704
03/19 11545 -5 -0.04 0 11580 11530 11560 11550 154
04/19 11510 -95 -0.82 8 11630 11510 11620 11605 66
05/19 11585 -90 -0.77 122382 11665 11530 11605 11675 357268
06/19 11750 0 0.00 0 11750 11750 11750 11750 46
07/19 11905 0 0.00 0 11965 11830 11920 11905 266
08/19 11885 -60 -0.50 2 11885 11885 11885 11945 252
09/19 11875 -75 -0.63 13744 11945 11830 11870 11950 99692
10/19 11975 -85 -0.70 2 11975 11975 11975 12060 30
11/19 12050 -60 -0.50 86 12080 12005 12005 12110 510

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Minh Thy
Theo Giacaphe