Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 06/12/2018

06/12/2018
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 06/12/2018
Cao su Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, gia cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, gia cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
DOWJONE 25772 -73 -0.29 3686 25840 25764 25840 25846 75261
S&P 500 2784 -6.75 -0.24 16063 2790.5 2783.5 2789.75 2790.75 2737306
01/19 156.2 +0.6 0.39 23 157.1 156 157.1 155.6 1974

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/19 10875 -115 -0.01 133276 10940 10820 10880 10990 155626
03/19 11025 -210 -0.02 68 11115 10945 10945 11235 146
04/19 11145 -55 0.00 2 11145 11145 11145 11200 66
05/19 11135 -130 -0.01 190554 11205 11085 11140 11265 250316
06/19 11255 0 0.00 0 11255 11255 0 11255 54
07/19 11435 -130 -0.01 0 11435 11435 0 11565 250
08/19 11425 0 0.00 0 11425 11425 0 11425 92
09/19 11410 -130 -0.01 14800 11465 11365 11415 11540 57340
10/19 11520 -115 -0.01 2 11520 11520 11520 11635 32
11/19 11570 -180 -0.02 24 11610 11535 11610 11750 240

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Minh Quân
theo Giacaphe