Phòng và trị bệnh

Phòng và trị bệnhBệnh gây hại trên cây cao su ở mọi lứa tuổi, mùa bệnh vào giai đoạn cây cao su ra lá mới từ tháng 2 đến tháng 5, bệnh hại nặng ở những vùng cao có khí hậu lạnh và thường xuyên sương mù
Bệnh phấn trắng trên cây cao su
Bệnh phấn trắng trên cây cao su là bệnh hại nặng ở những vùng cao có khí hậu lạnh và thường xuyên có sương mù.
Đầu  Trước   1  2  3